Dlaczego ulga na internet wygasła - PITy bez ulgi internetowej

Ulga na Internet funkcjonowała w polskim systemie podatkowym od wielu lat i była popularnym odliczeniem stosowanym przez polskich podatników. W roku 2014 i 2015 zdecydowanie ograniczono możliwość składania PIT-ów z ulgą internetową. Niestety, dziś wielu podatników, którzy wcześniej odliczali koszty zapewnienia dostępu do sieci internetowej, składa PITy bez ulgi internetowej. Dlaczego rząd wygasił ulgę na Internet?czytaj


PIT w przypadku podatku od spadków i darowizn: gdy małżeństwo w separacji odziedzicza spadek

Małżeństwo może rozliczać się wspólnie w ramach jednego formularza PIT do czasu, gdy pozostaje w związku małżeńskim i ma ustanowioną wspólność majątkową małżeńską. Separacja małżonków, podobnie jak rozwód, powodują, że muszą oni składać dwa formularze PITy, oddzielnie względem siebie, aby móc poprawnie rozliczyć się ze swoich dochodów lub przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.  W jaki sposób podatnicy rozliczą w takim przypadku, tj. pozostawania w separacji, podatek od spadków i darowizn, jeśli otrzymają w testamencie spadek wspólnie?czytaj


Opieka medyczna dla pracowników a przychody w zestawieniach PITy

Kilka lat temu głośno było w mediach o tym, że pracownicy powinni płacić podatek od opieki medycznej, jaką finansują dla nich pracodawcy, nawet wówczas, gdy z niej w praktyce nie korzystają. Sprawą tą zajęli się sędziowie Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego oceniając, że przychody w zestawieniach PITy pracowników mających zapewnione przez pracodawcę pakiety medyczne powinny obejmować swoim zasięgiem również wartość takich świadczeń. Zeznania Pity za rok 2014 powinny ujmować wartość pakietów medycznych, ale w jaki sposób? Czy zeznanie PIT pracownika powinno po prostu doliczać cenę miesięczną pakietu do przychodów uzyskiwanych z pracy zarobkowej u pracodawcy? Jak wygląda takie rozliczenie roczne z uwzględnieniem kosztów opieki medycznej?czytaj


Z jakich ulg i odliczeń możemy skorzystać w zeznaniach PIT za 2014 rok?

Podatnicy rozliczają się z fiskusem na podstawie uzyskanych w poprzednim roku podatkowym dochodów lub przychodów, w zależności od wybranej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Urzędy Skarbowe przyjmują Pity za 2014 rok do 30 kwietnia 2015 roku włącznie, ale nie wszyscy w tym samym terminie rozliczają się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeznania PIT właściwe dla opodatkowania na zasadach ogólnych, według skali podatkowej są składane w tym właśnie terminie. Ich zaletą poza długim terminem rozliczenia jest również i to, że pozwalają one na zoptymalizowanie swoich podatków, bowiem można w nich ująć ulgi i odliczenia podatkowe. Jakie ulgi są dostępne dla podatników w zeznaniach PIT?czytaj


Terminy zeznań pity dla różnych metod opodatkowania

Obowiązkiem podatników jest złożenie zeznań podatkowych na odpowiednich formularzach PITy. Opodatkowanie PIT w konkretny sposób determinuje nie tylko to, jakie zeznania pity należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, ale też i to, jakie terminy zeznań podatkowych będą obowiązywały podatników. Metody opodatkowania - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt czy karta podatkowa wyznaczają graniczne terminy rozliczeń z fiskusem.czytaj


Rozliczenie dochodów giełdowych - zestawienie PIT 2014

Kupowanie i sprzedawanie akcji i innych papierów wartościowych notowanych na giełdzie może przynieść niebagatelne dochody inwestorowi. Pamiętać jednak należy, że gra na giełdzie generuje przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli podatnik w poprzednim roku podatkowym uzyskiwał dochody giełdowe, składając zestawienie PIT 2014 nie powinien zapominać o konieczności ich opodatkowania PIT. Rozliczenie dochodów giełdowych wymaga złożenia odpowiedniego druku podatkowego do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego. Jakie deklaracje roczne pity składają inwestorzy giełdowi?czytaj


Podatek od nieruchomości w rozliczeniach Pity 2014

Dokonując sprzedaży nieruchomości, uzyskuje się przychód, który w wielu przypadkach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak taka sprzedaż nie jest traktowana stricte jako  dochód. Wszystko zależy od okoliczności sprzedaży mieszkania i od tego, kiedy zostało ono kupione lub wybudowane. Nie zawsze naliczony zostanie podatek od nieruchomości w rozliczeniach Pity 2014. Kiedy więc zestawienie podatkowe będzie musiało ująć w ramach deklaracji PIT 2014 podatek od nieruchomości, a kiedy podatnik, pomimo zbycia nieruchomości, uniknie jego opłacania?czytajOdszkodowania uzyskane przez osobę fizyczną a podatek dochodowy PIT 2014

Odszkodowanie definiowane jest w polskich przepisach prawa jako świadczenie przysługujące danemu podmiotowi, który doznał uszczerbku w majątku lub w innych dobrach. Osoby fizyczne mogą uzyskać odszkodowanie na mocy przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy i innych ustaw. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zapisano, że odszkodowania najczęściej są zwolnione z podatku dochodowego.czytaj


Pieniądze od rodzeństwa a rozliczenie Pit 2014

Darowizna pomiędzy rodzeństwem objęta jest zwolnieniem od podatku od spadków i darowizn na podstawie stosownych przepisów. Jeżeli więc siostra przekazuje siostrze lub bratu pieniądze, to bez względu na ich kwotę, podlegają one zwolnieniu od opodatkowania. Rozliczenie Pit 2014 nie będzie musiało ujmować podatku od spadków i darowizn, jeśli darowizna zostanie zgłoszona właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego.czytaj


O czym zapomina przeciętny podatnik, co przypomni mu PITy 2014 Program

Poprawnie sporządzone rozliczenie PIT 2014, złożone we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym, jest przejawem dopełnienia w stu procentach obowiązku podatkowego względem fiskusa. Niemniej wielu podatników bardzo często   składa  zestawienia pity 2014 zawierające błędy – albo po prostu takie deklaracje, które nie są kompletne.czytaj
Kiedy komornik przejmuje nieruchomość, następnie ją sprzedaje - jaki PIT 2014?

Inwestycje w nieruchomości w dłuższej perspektywie czasu zwykle są doskonałym sposobem na zarobek, zwłaszcza, jeśli dane mieszkanie czy dom w rzeczywistości zostało kupione przez podatnika za bezcen. Bywa, że podatnik sprzedaje swoją nieruchomość, np. dom mieszkalny, i kupuje za uzyskaną kwotę pieniędzy dwa mieszkania – jedno dla siebie, a drugie przeznacza na wynajem.czytajSolidarna odpowiedzialność za podatki - czy żona może odpowiadać za niezapłacony podatek męża?

Obowiązkiem podatników wynikającym z podatku dochodowego, jest wywiązywanie się z płatności podatku należnego fiskusowi w odpowiednim terminie rozliczenia podatkowego. Jeśli podatnik nie składa PIT w terminie ustalonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku i nie opłaca podatku terminowo, naraża się na odpowiedzialność karno-skarbową.czytaj


Jakie ulgi podatkowe przewidziane dla Pity 2014 wiążą się z nieruchomościami

Zestawienia Pity 2014 podatników w Polsce mogą ujmować ulgi i odliczenia podatkowe. Ulgi są odliczane albo od podatku, albo od dochodu. Najczęściej z ulg i preferencji podatkowych można skorzystać jednak wyłącznie wtedy, gdy deklaracja PIT 2014 składana jest na drukach PIT-37 lub PIT-36. Rozliczenie roczne 2014 z przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym nie daje już takiej możliwości.czytaj


Jakie opodatkowanie PIT w przypadku księży, czyli podatki osób duchownych

Osoby duchowne muszą odprowadzać podatek dochodowy od osób fizycznych od swoich rocznych dochodów. Opodatkowanie PIT osób duchownych jest uregulowane przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatki osób duchownych mają więc formę zryczałtowaną. Deklaracja Pit roczna księdza powinna być składana na przeznaczonym ku temu formularzu, aktualnym dla danego roku podatkowego.czytajOdsetki od zaległości podatkowych - PIT z niedopłatą podatku

Podatnik powinien w swoich rozliczeniach PITy wykazać wszystkie źródła przychodów, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli z różnych względów, świadomie bądź nie, zatai pewne przychody i nie rozliczy ich w ramach rocznego rozliczenia podatkowego, powstanie PIT z niedopłatą podatku, zaś zaległości podatkowe podatnika staną się podstawą do naliczenia mu odsetek podatkowych. W jakiej wysokości będą to odsetki i co może zrobić podatnik, aby zapłacić je w mniejszym wymiarze?czytaj


Jakie zasady opodatkowania obowiązują różne źródła dochodów

Podatnik w danym roku podatkowym może uzyskiwać różne źródła przychodów. Wszystkie dochody lub przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym, muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w rocznym rozliczeniu podatkowym PIT. Opodatkowanie podatkiem dochodowym może mieć różny charakter, w zależności od typu dochodów lub przychodów oraz wybranej lub narzuconej metody opodatkowania podatkiem PIT. Jakie PITy roczne należy złożyć w Urzędzie Skarbowym przy różnych źródłach przychodów?czytaj
Wykroczenie a przestępstwo skarbowe - różnice tych pojęć w świetle ustawy o Pit

Pojęcie wykroczenia skarbowego i przestępstwa skarbowego często są mylone ze sobą przez podatników, tymczasem są one definiowane w zupełnie inny sposób. Ustawa o Pit nie będzie wykładnią wiedzy na temat tychże terminów. Zostały one za to szczegółowo określone w Kodeksie Karnym Skarbowym z dnia 10 września 1999 roku. Należy powiedzieć, że wykroczenie skarbowe jest czynem zabronionym mniejszej wagi niż przestępstwo skarbowe. Na ogół wykroczenie obłożone jest groźbą lżejszej kary niż przestępstwo skarbowe. Sprawdźmy, co oznaczają oba pojęcia i jakie kary nakładane są na podatników dopuszczających się popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.czytaj


Piekę niewielką ilość ciast, które nabywa ode mnie zaprzyjaźniona herbaciarnia - czy muszę wykazać te skromne dochody jako działalność wykonywaną osobiście na formularzu PIT?

Gospodynie domowe, które zajmują się jedynie domem i nie wykonują pracy zarobkowej, mogą trudnić się wypiekiem ciast. Bywa, że ciasta te są sprzedawane za symboliczną kwotę – znajomym sąsiadom, czy np. do zaprzyjaźnionej herbaciarni, dzięki czemu pani domu uzyskuje niewielkie dochody. Czy dochody te powinny zostać ujęte w zeznania Pity składane przez podatników do Urzędów Skarbowych? Jeśli tak, to jaki formularz PIT będzie trzeba kutemu wykorzystać i czy taka działalność będzie definiowana jako działalność wykonywana osobiście czy też działalność gospodarcza?czytaj


Jak laik w dziedzinie podatków może uniknąć błędów w e-PIT - e-Deklaracja poprzez PITy 2014 Program

System e-deklaracji podatkowych pozwala na składanie rozliczeń rocznych do Urzędów Skarbowych bez potrzeby wychodzenia z domu. E-deklaracja 2014 może zostać wypełniona przez każdego podatnika, nawet tego, który nie ma zbyt dużej wiedzy o aktualnych przepisach podatkowych. Taki podatnik stosując Pity 2014 Program, wypełni samodzielnie swoje zeznanie PIT 2014, nie popełniając w nim żadnych błędów. Program ten prowadzi bowiem krok po kroku podatnika po kolejnych polach rozliczenia podatkowego.czytaj


Dotychczas nie korzystałem z odliczenia Internetu. Mogę zrobić to po raz pierwszy w rozliczeniu rocznym 2014?

Fiskus umożliwia podatnikom spełnienie obowiązku podatkowego przez Internet. Nie wychodząc z domu można więc złożyć rozliczenie roczne 2014 przy pomocy poczty elektronicznej, uzyskując Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Pity 2014 Program jest aplikacją, która nie tylko pomoże wypełnić roczne zeznanie podatkowe, ale zadba o to, aby nasza deklaracja Pit 2014 trafiła do właściwego Urzędu Skarbowego. Podatnicy z wykorzystaniem tego programu mogą uwzględnić w swojej deklaracji podatkowej liczne ulgi i odliczenia, w  tym ulgę na Internet.czytaj


Złożyłem korektę PIT z błędem rachunkowym - co teraz?

Zdarza się, że podatnik składając swój Pit za rok 2014 popełni błąd rachunkowy lub formalny. Może wtedy naprawić go posługując się korektą. Zeznania PITy roczne koryguje się na tych samych deklaracjach podatkowych, jakie wykorzystuje się na pierwotne rozliczenia. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, w której podatnik rozliczył się po raz pierwszy na niewłaściwym druku zeznania podatkowego. Co jednak należy zrobić, jeśli korektę złoży się z błędem rachunkowym? Czy korekta PIT z błędem również będzie podlegała kolejnej korekcie?czytaj


Do czego służy PIT-8B - formularze do pobrania z Programem PITy 2014

Zestawienia pity 2014 zleceniobiorców najczęściej wypełniane są na podstawie informacji podatkowych, jakie przesyłane są im przez zleceniodawców. Jedną z takich informacji jest PIT-8B. Program PITy 2014 pomoże w jego wypełnieniu, jak i w przeniesieniu danych zawartych w tym druku do właściwej rocznej deklaracji podatkowej podatnika.czytaj

Czym jest zapis testamentowy w kontekście podatków rocznych Pity 2014

Zapis testamentowy umieszczony w testamencie z reguły zobowiązuje spadkobierców do przeniesienia prawa własności do rzeczy i praw majątkowych na inne osoby, niewskazane w testamencie. Obowiązek wykonania zapisu testamentowego jest długiem spadkowym, a odpowiedzialność spadkobiercy w takim przypadku ograniczona jest jedynie do wartości stanu czynnego spadku.czytaj
Czy pobyt w sanatorium kwalifikuje się do ulgi od podatku PIT 2014

Ulga rehabilitacyjna przyznawana jest dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz dla osób, które mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazany został zamknięty katalog wydatków, jakie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Ta ulga od podatku PIT 2013 znajduje między innymi zastosowanie w przypadku wyjazdów do sanatorium przez osoby niepełnosprawne.czytaj


Czy nowe wyposażenie kuchni i łazienki dla osoby niepełnosprawnej można odliczyć w ramach PIT 2014

Obowiązek podatkowy sprowadza się do tego, by podatnik na czas ustalony przez ustawodawcę dostarczył do Urzędu Skarbowego swoje zeznanie podatkowe. Pity 2013 Program pomoże każdemu podatnikowi bez względu na to, z jakich źródeł czerpie zyski i w jakiej sytuacji życiowej się znajduje. To drugie jest wbrew pozorom szalenie ważne, gdyż roczny PIT 2013 może zawierać ulgi, czyli odliczenia od podatku, a takowe podatnik zyskuje poprzez fakt znalezienia się w danej sytuacji.czytaj


Czy można w zeznaniu Pit 2014 odliczyć wydatki na leki niezwiązane z niepełnosprawnością?

Ustawodawca skarbowy wprowadził korzystne ulgi dla osób, które przez dłuższy czas lub dożywotnio, muszą podtrzymywać swoje zdrowie za pomocą medykamentów sprzedawanych w aptekach. Warto jednak zwrócić uwagę, iż ulgę na leki można wpisać w swoje zeznanie PIT 2013 gdy:czytaj

  • posiadamy orzeczenie o niepełnosprawności
  • lekarz przypisał konkretne środki farmaceutyczne , które mają być przyjmowane w sposób ciągły